MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija
Akredituota laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 keliamus reikalavimus

ATLIEKAMŲ MATAVIMŲ SĄRAŠAS

"DOOR FAN TEST"

LST EN 15004:2019
(AKREDITUOTOJE SRTITYJE)

APVALIŲJŲ IR STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO ORTAKIŲ SANDARUMO BANDYMAI

LST EN 12237:2003
LST EN 1507:2006
(AKREDITUOTOJE SRITYJE)

Vėdinimo įrenginių (AHU) sandarumo bandymai

LST EN 1886:2008 (AKREDITUOTOJE SRITYJE)

DUJŲ, SUSPAUSTO ORO IR VAKUUMO NUOTĖKIO PAIEŠKA PRAMONĖJE

(NEAKREDITUOTOJE SRITYJE)

TERMOVIZINIAI TYRIMAI

(NEAKREDITUOTOJE SRITYJE)

LABORATORIJOS VADOVO KOKYBĖS POLITIKOS PAREIŠKIMAS

OBJEKTAI KURIUOSE ATLIKOME MATAVIMUS