MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija
Akredituota laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 keliamus reikalavimus

ATLIEKAMŲ MATAVIMŲ SĄRAŠAS

"DOOR FAN TEST"

ISO 14520:2015
(NEAKREDITUOTOJE SRTITYJE)

APVALIŲJŲ IR STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO ORTAKIŲ SANDARUMO BANDYMAI

LST EN 12237:2003
LST EN 1507:2006
(NEAKREDITUOTOJE SRITYJE)

TERMOVIZINIAI TYRIMAI

(NEAKREDITUOTOJE SRITYJE)

LABORATORIJOS VADOVO KOKYBĖS POLITIKOS PAREIŠKIMAS

OBJEKTAI KURIUOSE ATLIKOME MATAVIMUS