MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija
Akredituota laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 keliamus reikalavimus

ATLIEKAMŲ MATAVIMŲ SĄRAŠAS

"DOOR FAN TEST"

LST EN 15004:2019
(AKREDITUOTOJE SRTITYJE)

APVALAUS LAKŠTINIO METALO ORTAKIAI. ORO NUOTĖKIO BANDYMAI

LST EN 12237:2003
(AKREDITUOTOJE SRITYJE)

STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO LAKŠTINIO METALO ORTAKIAI. ORO NUOTĖKIO BANDYMAI

LST EN 1506:2006
(AKREDITUOTOJE SRITYJE)

ORO RUOŠIMO AGREGATAI. KORPUSO ORO NUOTĖKIO BANDYMAI

LST EN 1886:2008
(AKREDITUOTOJE SRITYJE)

TERMOVIZINIAI TYRIMAI

(NEAKREDITUOTOJE SRITYJE)

DUJŲ, SUSPAUSTO ORO IR VAKUUMO NUOTĖKIO PAIEŠKA PRAMONĖJE

(NEAKREDITUOTOJE SRITYJE)

LABORATORIJOS VADOVO KOKYBĖS POLITIKOS PAREIŠKIMAS

OBJEKTAI KURIUOSE ATLIKOME MATAVIMUS